Arjan Bosveld

 

Ik ben 54 jaar, 25 jaar getrouwd met Joyce en wij hebben een dochter Zoë van 20. Ik ben inspecteur infrastructuur: ik beoordeel het onderhoud/veiligheid van: wegen, stoepen en parkeerplaatsen. 

Ik wilde raadslid worden omdat niemand in de gemeente luisterde naar onze problemen op de Kennedylaan en andere straten in Velp-Zuid. Na bijna vier jaar blijk ik geen zetelzitter/vergadertype te zijn. Ik ben vooral buiten actief, om te luisteren naar onze inwoners. En om oplossingen te helpen zoeken voor problemen, zoals: arbeidsmigranten-huisvesting en de nieuwbouw- /renovatie-plannen in Velp-Zuid. 

Wat wil ik? Betaalbare huur- en nieuwbouwwoningen voor onze jonge en oudere inwoners. Iedereen moet kunnen blijven wonen in de buurt waar hij of zij  woont! 

Spreek mij aan, als u hulp nodig heeft met iets waar u zelf niet uitkomt met de gemeente. 

.