Joyce Bosveld-Brachten

Ik ben 55 jaar en ben toen ik mijn man leerde kennen naar Velp verhuisd. Ik woon nu meer dan 30 jaar in Velp. Ik ben moeder van een dochter van 20 en ben 25 jaar getrouwd.

Ik heb gekozen voor de politiek en juist voor GPR Burgerbelangen omdat ik wil dat er meer aandacht is voor mijn/onze leefomgeving: de straat, wijk, dorp en gemeente. Graag wil ik hiervoor mijn steentje bijdragen voor verbeteren van deze leefomstandigheden.