Mignon v. Dodewaard 

Ik ben 59 en woon in Stenfert 1, Dieren. Met anderen heb ik Pand 31 opgericht: een buren voor burenproject. In 2014 heb ik de Smulhoek opgericht in de Oase. Drie avonden per week kookte ik daar met nog een vrijwilliger ruim 30 gezonde-verse-betaalbare maaltijden per avond.  Ouderen eten daarna gezamenlijk, een goede gelegenheid om uit huis te komen en met elkaar te praten.

Oktober 2020 is uitgezaaide botkanker geconstateerd. Terwijl ik in het verpleeghuis revalideerde, moest mijn huis aangepast worden. Het éérste gesprek met de WMO vond ruim een kwartaal nadat ik thuiskwam plaats. Zonder hulp van vrienden, had ik het niet gered. Anderen hebben gelijke ervaringen.

Ik wil wat doen aan de traagheid en starheid van de WMO/de gemeente, daarom stel ik mij verkiesbaar.