McDonalds in Rheden: Geen (ruimte voor) bezwaar 

De afgelopen weken krijgen wij veel vragen over de komst van een McDonalds tussen Rheden en Velp. Ook in de raad zijn hier al vragen over gesteld. Er is ook al een petitie gestart die door veel mensen getekend is.

Het tekent de ontrust , maar ook een misverstand dat de lokale politiek gaat over de vestiging van een McDonalds. Dat is namelijk niet zo. Er ligt een bestemmingsplan waar eisen in staan. McDonalds heeft een vergunning aangevraagd binnen het bestemmingsplan. Dan moet daar ook aan getoetst worden. In kader het van gelijke behandeling en rechtszekerheid mogen de regels immers niet worden aangepast ná een aanvraag. En daar komt wat ons betreft bij da we tegen een McDonalds op zich geen bezwaar hebben. Veel mensen eten er graag. Waarom zouden we dat willen verbieden? Wel roepen we heb op om goed met de omwonenden in gesprek te gaan en afspraken te maken over onder andere geluids- en lichtoverlast en zwerfafval. Maar dat zou iedere tent op deze plaats wat ons betreft moeten doen.

Laten we als politiek eerlijk en duidelijk zijn: We kunnen er nu niets aan veranderen. Wat ons betreft hoeft dat ook niet.

Terugblik op 2023 

Graag nemen we u in dit korte stukje mee in een deel van de resultaten die we afgelopen jaar bereikt hebben. Het moet immers niet alleen gaan om wat de politiek belooft, maar ook wat we leveren. In onze vorige column op deze plek vroegen we al aandacht voor de Energietoeslag 2023. Op ons initiatief is al enkele maanden geleden een voorschot uitgekeerd, omdat Den Haag bleef treuzelen. Zo konden inwoners met beperkte inkomens hun energielasten toch betalen.

IJsseldistrict; hier gaan we een prachtige nieuwe wijk bouwen met honderden nieuwe woningen. Met name op de extra verkeersdruk op de Waterstraat en de Kennedylaan zijn we kritisch. Deelauto’s gaan hier volgens ons het verschil niet maken. Ook missen we vooralsnog goede én veilige fietsverbindingen richting het centrum van Velp en Arnhem.

Tot slot hebben we in november nog gezorgd dat een ‘vereveningsfonds’ voor sociale huur eerst beter uitgewerkt moet worden. Dit is een fonds waar bouwprojecten met relatief weinig sociale huur geld in stoppen, waarmee bouwprojecten met meer sociale huur gesubsidieerd kunnen worden. In andere gemeenten zien we dat dit nieuwbouwhuizen tot 30.000 euro duurder kan maken vanwege deze afdracht. Ook hier blijven wij kritisch op.

Heeft u recht op energietoeslag?

Het heeft bijna een heel jaar geduurd, maar de Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met de Energietoeslag 2023. Hierdoor krijgen huishoudens met minder inkomen hulp bij het betalen van hun energierekening.

Enkele maanden geleden hebben wij, GPR Burgerbelangen, al het initiatief genomen om een voorschot uit te betalen. Dit omdat Den Haag uitgebreid haar tijd nam om met een besluit te komen, terwijl onze kwetsbare inwoners die toeslag keihard nodig hebben. Hier was ook een meerderheid voor in de Raad. Gelukkig kan nu het hele bedrag uitgekeerd worden.

Wil je weten of je in aanmerking komt? Kijk dan op de website van de gemeente Rheden. Als je een beperkt inkomen hebt kan het zomaar zijn dat je binnen de doelgroep valt. Tot 150% van de bijstandsnorm wordt de energietoeslag uitgekeerd. Wij raden dus vooral aan om even te kijken. Wie weet val je binnen de doelgroep. Met de winter in het vooruitzicht willen we zoveel mogelijk inwoners buiten de financiële problemen houden. De energietoeslag is daar onmisbaar voor

Er is te weinig geld. Wie betaald?

Rheden heeft het financieel zwaar. Sinds de decentralisaties heeft Rheden het moeilijk. Het Rijk heeft daar schuld aan, maar we hebben wel een huishoudboekje dat op orde moet. Nu de reserves bijna op zijn komen er fundamentele keuzes aan. In deze begroting doet het College een voorzet.

Het College zet, in jargon, ‘spanning op de begroting’. Dat betekent: we boeken besparingen in, maar weten dat er reële risico’s zijn dat we die niet (helemaal) realiseren. En dat wordt spannend met een beperkte reserve.

Ook wordt de OZB met 9% verhoogd. Dat levert 900.000 euro op. Een flink bedrag wat ons ruimte geeft. Echter hebben we in het coalitieakkoord afgesproken dat we rekening zouden houden met de koopkracht. En die is nauwelijks gestegen.

Wij begrijpen de noodzaak om, in financieel moeilijke tijden, van iedereen een bijdrage te vragen. Een verhoging van de OZB is onontkoombaar. Zeker omdat je in Rheden, vergeleken met de rest van Gelderland, relatief heel weinig betaald. Maar 9% vinden wij wel erg veel. Daarom doen we ons uiterste best om met een amendement te komen om die stijging te dempen. Dat zal wel uit andere budgetten moeten komen. Daar zijn we nu druk mee bezig.