Voorwoord

GPR Burgerbelangen wil met een duidelijk en herkenbaar beleid de volgende raadsperiode opnieuw zichtbare stappen zetten. Met minder bemoeienis van de gemeente en met meer deelname en invloed van inwoners, het lokale bedrijfsleven en lokale organisaties.
 
Zichtbaar doen wat je zegt, dat is waar het mij omgaat!

 

GPR Burgerbelangen staat voor lokaal, onafhankelijk, betrokken en integer. Wij vinden dat zichtbaar doen wat je zegt, gewoon het beste is. Dan pas laat je zien waar je voor staat. Het partijprogramma 2022 -2026 van GPR Burgerbelangen is geschreven door en voor inwoners, bedrijven, vrijwilligers en organisaties van de gemeente Rheden. Velen hebben een bijdrage geleverd aan een ambitieus en uitvoerbaar partijprogramma, passend bij een ambitieuze gemeente.
De gemeente Rheden is prachtig gelegen aan de Veluwezoom. Ruimte en rust zorgen voor een prettige woonomgeving waar leefbaarheid een belangrijk thema is. Wij werken continu samen met u aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat met aandacht voor gezondheid, sport, recreatie, cultuur en aan goede voorzieningen in alle kernen. ́
 
Het partijprogramma 2022-2026 van GPR Burgerbelangen heeft als basis veiligheid, leefbaarheid in de dorpen, de energietransitie en vooral vertrouwen in elkaar. GPR Burgerbelangen is er voor alle inwoners van de gemeente Rheden. Ik presenteer u graag onze gezamenlijke toekomstvisie vol ambities!
GPR Burgerbelangen maakt uw ambities waar! Kies daarom voor GPR Burgerbelangen
Met hartelijke groet, 
Thomas Eskes Lijsttrekker GPR Burgerbelangen  

Scrol door het programma heen en klik aan wat u wilt lezen. wilt u het hele programma op pdf formaat lezen? Klik dan op download.

Leeswijzer

Created with Sketch.

 Ons vernieuwde verkiezingsprogramma gaat uit van onze visie op de gemeente Rheden door de ogen van onszelf en natuurlijk van de inwoners.

Het woord “gemeente” heeft meerdere betekenissen, met “gemeentebestuur“ bedoelen we de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. Daar waar we “gemeente” gebruiken, gaat het over het bestuursgebied dat “gemeente Rheden” heet, of over de bestuurlijke eenheid met die naam. Dus waar u in de tekst ziet staan dat het gemeentebestuur of de gemeente dit of dat zal of moet doen, bedoelen wij dat wij graag willen dát zij dat doen en dat wij ten volle bereid zijn daaraan mee te werken.

Voor onze raadsleden en raadsvolgers is dit programma vooral een richtlijn voor hun politieke handel en wandel.

De situatie kan per jaar en per dorp veranderen. Dat vraagt om flexibel inspelen op de actualiteit. Daarom is dit programma een werkdocument. Met de gewenste of noodzakelijke aanpassingen wordt dit document in aanloop naar de verkiezingen tot aan het einde van de raadsperiode in 2026 gebruikt.

Dit programma kwam mede tot stand door de inbreng van inwoners, ondernemers, verenigingen en vrijwilligers en organisaties, waarvoor onze hartelijke dank! 

Speerpunten

Created with Sketch.

Politiek is een spel van geven en nemen, polderen en onderhandelen. Het ene onderwerp weegt ook voor ons zwaarder dan het andere. Deze onderwerpen wegen voor ons het zwaarst: 

 • Geen windmolens in de gemeente Rheden!
 • 25% van de vrijkomende huurwoningen voor eigen inwoners! 
 • Verpaupering van de wijken moet stoppen! 

Participatiebeleid

Created with Sketch.

 Iedereen heeft het over de nieuwe bestuursstijl. Maar wat is dat dan? Het was iets met luisteren naar de inwoners ofzo, toch? 

Onze partij is opgebouwd uit mensen die van mening zijn dat we met onze inwoners samen veel meer kennis in huis hebben dan wij alleen. Daar komt bij dat inwoners zich goed weten te informeren en prima weten wat ze willen. Wanneer wij in staat zijn de vraagstukken, kennis, zorgen en wensen bij elkaar te brengen, dan zullen we samen de beste keuzes maken voor de gemeente Rheden en haar inwoners. Als Gemeente faciliteren we het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Als inwoners brengt u uw ideeën, zorgen, wensen en kennis. Samen bepalen we welke informatie relevant is en zo komen we tot een gezamenlijke uitkomst. En voor ons hoeft dat niet te betekenen dat die uitkomt 4 jaar geleden in Den Haag al is bedacht. 

Waarom heeft niemand dat eerder bedacht zou je denken. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Ons participatiebeleid gaat uit van onderstaande punten:


Co-creatie (anders gezegd: samen optrekken)
Geef inwoners echt een stem in de complexe of minder complexe keuzes die we moeten maken. Dit kan gaan over de wenselijkheid of de locatie van windmolens of over de vraag waar een zonnepark komt, maar natuurlijk ook over de vraag welke planten er in een perkje komen. Het kan gaan over hoe we woningen voor onze eigen inwoners kunnen garanderen maar ook over de speeltuin op de hoek. Op kleine thema’s kan de buurt het voortouw nemen, op de grotere thema’s de Gemeente. De vorm waarin we dit gieten is een burgerforum voor grote onderwerpen, campagnes als “ik buurt mee” voor de lokale initiatieven en verder met name door de vrijheid houden om in te spelen op wat er op dat moment speelt. Goed luisteren is belangrijk, ook na de verkiezingen. Daarom willen we niet alles vooraf vastleggen in een coalitieakkoord. Zo is alles altijd bespreekbaar, en blijft er ruimte voor nieuwe inzichten.

Huishoudens krijgen meerdere malen per jaar een voucher die kan worden besteed aan een project in de buurt of het dorp.

Werk vanuit kansen en initiatieven, niet vanuit starre regelgeving en beleid. We zien te vaak dat de gemeente kansrijke initiatieven of ontwikkelingen mist, omdat het vast blijft houden aan star beleid. Ook zien we dat de actualiteit oude afspraken al heeft ingehaald. Mede daarom zijn we geen voorstander van een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Wij zien daarbij te vaak dat afspraken die jaren geleden gemaakt zijn leidend zijn, in plaats van bezorgde inwoners of nieuwe inzichten. Hierom waren we vier jaar geleden al voorstander van een Raadsakkoord, waarbij we met alle partijen samen een set gemeenschappelijke afspraken maken en de rest openlaten. Zo wordt er niets in de achterkamertjes beklonken, maar moet het College voor alles steun vinden in de gemeenteraad. Dat is voor ons democratie. 

Als gemeente moeten we weten wat er speelt in dorpen en wijken. Daarom pleiten wij voor medewerkers die in de wijk aanwezig zijn en als aanspreekpunt werkzaam zijn. Inwoners kunnen bij deze medewerkers terecht als ze een vraag of klacht hebben of gewoon willen weten wat er gaat gebeuren in de wijk. Zo brengen we de gemeente naar de inwoner toe. GPR Burgerbelangen 7 Verkiezingsprogramma 2022-2026 


Focus op drie groepen
We richten onze speciale aandacht op drie groepen, de kinderen, jongeren en ouderen. Dit zijn de groepen die het vaakst met de gemeente in aanraking komen, bijvoorbeeld door schoolgym, jeugdcoaches, trapliften of andere zaken waar de gemeente in meer of mindere mate voor verantwoordelijk is. We maken dus ook expliciet onderscheid tussen kinderen (grofweg tot 12 jaar) en jongeren (12 tot 18 jaar). Ze zijn allebei minderjarig, maar iedere ouder weet dat deze leeftijdsgroepen enorm verschillen. Als gemeente kunnen en moeten we daarop inspelen, door bij kinderen meer te sturen, terwijl we jongeren zelf de regie laten nemen over hun leven. 

 • Kinderen
  Kinderen kenmerken zich volgens ons door hun speelse en regelvrije aard. Ze denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Tegelijk ligt daar ook het gevaar. We willen immers wel dat onze kinderen een goede start krijgen. Om die balans te bewaken vinden wij het belangrijk dat we kinderen een goede basis garanderen, ongeacht afkomst, geld of woonplaats. 


 • Jongeren
  Ook jongeren verdienen een veilige en gezonde gemeente om in op te groeien, maar in tegenstelling tot kinderen weten jongeren vaak heel scherp aan te geven waar ze behoefte aan hebben. Net als kinderen zijn ze wars van regels, maar niet omdat ze ze niet zien. Jongeren zijn kritisch, volgen niet zomaar. Ze willen een goede reden horen en stellen de waaromvraag vaak. Wij willen hen stimuleren zoveel mogelijk zelf het stuur van hun leven in handen te nemen, de gemeente faciliteert dit alleen en grijpt enkel in daar waar risico op ontsporing ontstaat. Ook vragen we juist de kritische mening van de jongeren. Zij zijn immers de volgende generatie. 


 • Ouderen
  Deze groep inwoners zal de komende jaren in onze gemeente alleen maar groeien. Wij vinden het dus belangrijk dat we daar onze dorpen en faciliteiten op aanpassen. Ook deze groep verdient dus een speciale plek aan tafel. Door onze vergrijzende gemeente moeten we ouderen ook de mogelijkheid geven zelf met innovatieve woon- of zorgconcepten te komen. Dit gaan we samen met de ouderen oppakken. 

Openbare Ruimte

Created with Sketch.

 De wereld begint bij de stoep voor je deur. Ieder mens maakt veelvuldig gebruik van de openbare ruimte. Als je een wandeling maakt over onze stoepen, fiets of rijdt over de wegen of door een parkje loopt. We hebben onze wegen nodig voor transport, maar gebruiken het ook om voor ons plezier over te fietsen. We lopen hard over onze stoepen, maar gaan ook op bezoek bij onze buren. Het park is een zegen voor onze rust en belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt. Maar er spelen ook kinderen en lopen mensen met de hond. 

De openbare ruimte is ook steeds vaker een plek voor ontmoeting, verbinding en inspiratie. Hierbij past dat de openbare ruimte sport, bewegen, cultuur en ontmoeten faciliteert. Verenigingen en groepen inwoners kunnen door het benutten van de openbare ruimte dichter bij de inwoners komen om een leuke en gezonde leefomgeving te creëren. 

De openbare ruimte is voor ons allemaal ontzettend belangrijk voor een leefbare gemeente. We maken er allemaal gebruik van en allemaal op onze eigen manier. Maar wij geloven dat we het allemaal over de basis wel eens zijn: het moet netjes op orde zijn. Dus geen loszittende stoeptegels waar we over struikelen, fatsoenlijke stoepen, geen gatenkaas in onze wegen en geen grasveldjes overwoekerd door onkruid. Zodra de buitenruimte verloederd voelen mensen zich minder verantwoordelijk voor hun omgeving en ervaren vaak een gevoel van onveiligheid en dat moeten we voorkomen. 

Als gemeente hebben we een plicht naar onze inwoners toe. De afgelopen jaren is fors bezuinigd op de openbare ruimte. Dat draaien wij graag zo snel mogelijk terug. We zien nu kaalgeknipte struiken en overwoekerde grasveldjes. Alles in de naam van de bezuinigingen. 

Er zit veel waarde in onze prachtige omgeving. Onze openbare ruimte zou echt inclusief gemaakt moeten worden, dat wil zeggen ook geschikt voor bijvoorbeeld ouderen en mindervaliden. Zij hebben nu soms moeite om over onze stoepen te komen. En ervaren daardoor een gevoel van onveiligheid. Terwijl die stoep belangrijke beweging faciliteert. Dubbel zo belangrijk dus, ook voor onze gezondheid, om daarin te investeren! 

GPR Burgerbelangen wil weer investeren in onze omgeving. Er wordt ingezet op aanpassen van speeltuinen en plantsoenen om deze een onderdeel te laten zijn van het dagelijkse leven van de inwoners van de wijk. We zijn een groene gemeente. Een toeristische en recreatieve gemeente. En bovenal een fijne gemeente om te wonen. Maar dat vereist wel onderhoud. 

Wij staan voor: 

 1. Zo snel mogelijk investeren in onderhoud van onze openbare ruimte;
 2. De openbare ruimte als inclusieve omgeving, juist ook voor ouderen en mindervaliden;
 3. Rechte stoepen, vlakke wegen, net snoeiwerk en goed onderhouden parken en veldjes;
 4. Investeren in voorzieningen waardoor de openbare ruimte ook echt een gebruiksruimte voor iedereen is. 

Woonbeleid

Created with Sketch.

 Onze visie op het woonbeleid is eenvoudig: Goede en betaalbare huisvesting is een recht voor iedereen!

Huurwoningen:
Om Rhedenaren en vooral jongeren meer kans te geven op de woningmarkt willen wij bij toewijzingen van huurwoningen gebruik maken van lokaal maatwerk om 25 % van de vrijgekomen huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan inwoners waardoor woningzoekenden uit de gemeente eerder in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Zo krijgen jongeren meer kans om te blijven wonen in het dorp waar ze zijn opgegroeid.

Huurders van lager geprijsde oudere sociale huurwoningen lopen het risico op een hoog energiegebruik door een slechtere isolatie van hun woning. We stimuleren verhuurders waar nodig om woningen te isoleren en te renoveren. De huurwoningen moeten daarna wel betaalbaar blijven voor de huidige huurders.

Om te voorkomen dat huurwoningen verdwijnen uit het huurbestand willen we dat goedkopere huurwoningen zo min mogelijk worden verkocht maar dat zij door de woningbouwverenigingen worden gerenoveerd of aangepast tot energiezuinige woningen.

Bij sloop voor nieuwbouw hebben huidige huurders het recht van terugkeer zonder gigantische huurverhogingen.

Koopwoningen:
Om te voorkomen dat koopwoningen in lage- en middenklasse opgekocht worden voor verhuur willen wij een woonplicht voor kopers. De woonplicht gaat niet gelden als ouders een huis kopen voor een kind. 

Bij nieuwbouwplannen: 

 1. betrekken we inwoners zo vroeg mogelijk bij de bouwplannen;
 2. kijken we nadrukkelijk naar lokale wensen;
 3. ligt de nadruk op levensloopbestendige bouw, dit om nadrukkelijk ook rekening te houden met de behoefte van senioren waarbij levensloopbestendige woningen uiteraard geschikt zijn voor alle leeftijdsgroepen;
 4. heeft gemengd wonen voor jong en oud, arm en rijk onze voorkeur;
 5. zien we erop toe dat nieuw te bouwen huur- en koopwoningen energiezuinig en betaalbaar zijn. 


Arbeidsmigranten:
Voor arbeidsmigranten geldt dat doorstroom naar reguliere woningen gestimuleerd wordt. Er is speciale aandacht voor kwaliteit van huisvesting en excessen worden stevig aangepakt. De gemeente handhaaft op kwaliteit van huisvesting. Slechte huisvesting is slecht voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor de inwoners in de buurt. Huisvesting vindt zo veel mogelijk plaats in de regio waarin arbeidsmigranten werkzaam zijn. De gemeente gaat in gesprek met arbeidsmigranten over huisvesting, integratie en participatie en neemt hierin de buurt actief mee. 

Milieu en Duurzaamheid

Created with Sketch.

 Ons gemeentebestuur heeft de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Hier staan we als GPR Burgerbelangen achter. Wel zijn we kritisch op de manier waarop we dat kunnen bereiken. Wij zien een gemeente voor ons waar we met elkaar werken aan minder energieverbruik, én waar we energie opwekken waar dat realistisch is. Wat ons betreft geen windmolens, wél veel meer zonnepanelen op woningen en bedrijven, en alternatieve energie zoals waterkracht verder onderzoeken.

Windenenergie is gezien de ligging van Rheden aan de rand van het Veluwe Massief nooit rendabel en door de aanwezigheid van de beschermde vogelsoort de Wespendief in ieder geval tot 2023 juridisch niet mogelijk. Windmolens voor grootschalige opwek hebben daarnaast aantoonbaar negatieve invloed op de leefomgeving. Ook vinden wij de negatieve impact op Natura 2000 gebied en/of Gelders Natuur Netwerk niet toelaatbaar. Wij zijn daarom geen voorstander van windenergie binnen de gemeente Rheden.

Toch kunnen en moeten we wat doen. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om zonnepanelen te plaatsen op daarvoor geschikte daken en muren. En bij nieuwbouw dit als voorwaarde te stellen, zowel voor woningen als voor bedrijven.

Als gemeente moeten we onderzoeken op welke wijze we plaatselijk duurzame energiebronnen als zon, warmte en waterkracht in kunnen zetten. Ook is het de rol van de gemeente om de bedrijven in de gemeente proactief aan te spreken op hun verantwoordelijkheden waar het gaat om verbruik- en opwekking van energie. Bedrijven zijn immers grootverbruikers en kunnen vaak ook een rol spelen in opwekking van energie en het leveren van warmte.

Als uitgangspunt voor kleinere initiatieven geldt wat ons betreft; Ruimte geven aan initiatieven die niemand tot last zijn. Zo moet het voor iemand die elektrisch wil rijden mogelijk zijn die elektrische auto in de nabijheid van de woning op te laden. Wie zonnepanelen wil plaatsen moet geen gedoe hebben met een netbeheerder die geen plek heeft op het elektriciteitsnet en als er vanuit een buurt andere initiatieven waar mede-inwoners geen overlast van ervaren dan moet de gemeente geen belemmering zijn.

Hoe verwarmen we dan in de toekomst onze huizen zonder gas?
Wij geloven dat nieuwe technieken, bijvoorbeeld waterstof, een oplossing gaan bieden als het gas te duur wordt. Van het gas af, volledige woningen ombouwen om ze geschikt te maken voor warmtepompen zal niet massaal omarmt worden maar slechts door een klein deel van onze inwoners geïnitieerd worden. De komende jaren moet gedegen onderzoek worden gedaan naar deze ontwikkelingen. De komende jaren zouden we de warmte van de AVR nog kunnen benutten en daarna zullen we toch over moeten stappen op technologie waaraan op dit moment gewerkt wordt.

Een grote uitdaging voor deze twee uitdagingen is het betrekken van u als inwoners. Want welke keuze worden er gemaakt, wie gaat dit allemaal betalen en wat gaat er dan voor u veranderen? Wat ons betreft moet de gemeente, ook hiervoor, veel meer haar inwoners betrekken. Niet alleen een paar enthousiastelingen die zich er al mee bezig houden maar juist ook diegenen die dat niet zijn. We pleiten daarom voor zichtbaarheid van de gemeente in de wijk, bijvoorbeeld door een energiecoach die op aanvraag en proactief GPR Burgerbelangen 11 Verkiezingsprogramma 2022-2026 met inwoners in gesprek gaat om vast te stellen wat er nodig en mogelijk is, zowel technisch als financieel. Maatwerk dus!
Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de gezondheid van onze inwoners te bewaken. Gedegen onderzoeken van meerdere bronnen vormen de input voor besluitvorming waar het gaat om initiatieven in onze gemeente. 

Sociaal beleid

Created with Sketch.

Alle inwoners hebben recht hebben op goede huisvesting, zorg, een inkomen en een veilige en gezonde leefomgeving. De gemeente neemt regie op deze thema’s. Dat betekent: geen cultuur van afschuiven, maar samen met de inwoners zaken oppakken en aanpakken. Belangrijk speerpunt is vroegtijdige aandacht voor schuldenproblematiek.

Goede gezondheidszorg begint met een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl voorkomt problemen en verlaagt de zorgkosten. GPR Burgerbelangen wil investeren in preventie en vroege signalering. GPR Burgerbelangen vindt dat samenwerking tussen de eerstelijnszorg en sport-, beweeg-, en cultuuraanbieders moet worden gestimuleerd. GPR Burgerbelangen vindt dat hierbij specifieke aandacht uit moet gaan naar de doelgroepen kinderen, jongeren en ouderen. Gezond oud worden verhoogt de kwaliteit van leven en gaat ouderdomsziekten tegen.

De gemeente ondersteunt de inwoners om wegwijs te worden in het doolhof van ingewikkelde voorzieningen voor de meest kwetsbaren. Hierbij wordt aandacht besteed aan eenvoudige routes, eenvoudig taalgebruik en lage drempels.

Aanspreekpunt
Per wijk is er een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen over gezonde leefstijl, schulden, zorg en andere belangrijke gemeentelijke kwesties. De personen die aanspreekpunt zijn, zijn eenvoudig te benaderen en dicht bij de inwoners. Dorpshuizen, wijkcentra en verenigingsgebouwen zijn de meest voor de hand liggende plekken om deze laagdrempelig ondersteuning aan te bieden. Het aanspreekpunt verwijst, indien noodzakelijk, door naar passende professionele hulp.

Het hebben van schulden veroorzaakt veel leed. Samen met de inwoners gaat de gemeente zoeken naar een duurzame oplossing. Snelle maatwerk ondersteuning bij dreigende schulden is gewenst. De gemeente mag geen medeveroorzaker zijn van stapelende schuldenproblematiek door oplopende rente, incasseringskosten en loonbeslagen. De gemeente moet juist een uitweg bieden.
Coronaherstelgelden worden o.a. besteed aan kinderen met onderwijsachterstanden, kwetsbare groepen in de samenleving en de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. Een goed voorbeeld zijn schoolpleinen die open en gezond worden en het middelpunt zijn van ontmoeting, verbinding en een gezonde leefstijl.

Er komt meer aandacht voor kwetsbare groepen. Wij onderscheiden drie groepen waar extra aandacht noodzakelijk is. Er wordt onderscheid gemaakt in de benadering en aanpak van de specifieke problemen voor deze doelgroepen. GPR Burgerbelangen 12 Verkiezingsprogramma 2022-2026

Kinderen
Kinderen mogen niet in armoede leven en verdienen een eerlijke kans. Kinderen worden laagdrempelig in contact gebracht met sport, cultuur en een gezonde leefstijl.

Jong volwassenen
Om problemen met jongeren te voorkomen is het belangrijk dat vroegtijdige signalering plaatsvindt. Er zijn voor de jongeren voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Sport en cultuur moeten dicht bij deze jongeren georganiseerd worden, waarbij de gemeente initieert en faciliteert. Het is belangrijk, juist bij deze leeftijdgroep, dat we ons als gemeente aanpassen aan de jongere en niet andersom. Jongvolwassenen weten immers prima wat ze wel en niet willen. Juist zij kunnen kritisch naar onze regels, faciliteiten en ondersteuning kijken.

Ouderen
Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen. GPR Burgerbelangen vindt een mogelijke oplossing in creatieve nieuwe woonvormen, waarbij ouderen in het midden van de samenleving blijven. Bijvoorbeeld in kleinschalige projecten geïntegreerd met scholen, studentenhuisvesting of kinderopvang en waar zorg op maat geleverd kan worden. GPR Burgerbelangen wil samen met woningbouwcorporaties en kleinschalige zorgaanbieders zorg op maat en dichtbij mogelijk maken, vooral in de kernen. Hierdoor kunnen ouderen langer in hun eigen “vertrouwde dorp” blijven wonen.

Arbeidsmigranten
Er is speciale aandacht voor de situatie van de arbeidsmigranten. In onze paragraaf over huisvesting leggen wij uit hoe we daar tegenaan kijken. Daarnaast worden excessen direct opgepakt en moet er gehandhaafd worden bij overlast.

Het gemeentebestuur gaat in gesprek met de arbeidsmigranten en de andere buurtbewoners om te zoeken naar preventieve oplossingen. Met de eigenaren van de woningen, waar arbeidsmigranten samenwonen, vinden gesprekken plaats om het gemeentelijk beleid uit te kunnen voeren. 

Financiën

Created with Sketch.

Helder en duidelijk
Wij vinden het van groot belang dat het financiële beleid en de uitvoering daarvan transparant en verantwoord is. Financiële tegenvallers moeten kunnen worden opgevangen zodat impulsieve bezuinigingen, waar we later spijt van krijgen, niet nodig zijn.

Geld van het Rijk gebruiken waarvoor het bedoeld is
Het gemeentebestuur gebruikt het geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor specifieke taken ook daadwerkelijk voor de taak waar het voor bedoeld is; zo zet de gemeente bijvoorbeeld geld om armoede bij gezinnen met kinderen te verzachten in bij armoedebeleid en verdwijnt dat geld niet in de algemene middelen.

Lasten
Naar een laag lastenniveau streven is goed, maar belangrijker is dat de inwoners weten dat het gemeentebestuur hun belastinggeld op een verantwoorde wijze inzet voor de gemeenschap. Wij vinden het niet verantwoord dat het gemeentebestuur lasten doorschuift naar de toekomst.

Actief informeren
Wij willen dat het gemeentebestuur de inwoners voor elk komend jaar actief en begrijpbaar informeert. Over de plannen, maatregelen en doelstelling en over de financiële gevolgen daarvan, zowel voor de gemeente als voor de inwoners zelf 

Recreatie en toerisme

Created with Sketch.

 De gemeente werkt aan verantwoorde verbetering van het bestaande toeristisch/recreatieve aanbod in de gemeente. Het gaat vooral om de landgoederen, het Nationaal Park de Veluwezoom en de IJssel. De gemeente ondersteund initiatieven voor de uitbreiding van wandelroutes, ommetjes, fietsroutes en vaarroutes, om te komen tot een gevarieerd aanbod waarbij toeristen zoveel mogelijk worden verspreid over de gemeente. 

Nationaal Park de Veluwezoom blijft wat ons betreft bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer waardoor de Posbank voor iedereen te bezoeken is.
Naast dit alles blijft verbetering en uitbreiding van het fietspaden net nodig, onder meer voor een goede aansluiting op de fietsroutes buiten onze gemeente. 

Cultuur

Created with Sketch.

Cultuurinstellingen geven door hun activiteiten extra kleur aan onze samenleving en zorgen voor ontmoeting en verbinding daarin. Daarbij zijn verenigingen, muziekonderwijs, muziek op scholen en voorzieningen zoals de regeling voor voorstellingen in Theothorne en het filmhuis onmisbaar. De bibliotheek verzorgt laagdrempelig de verspreiding van taalvaardigheid, kennis en cultuur en zijn daardoor van grote waarde. Op dit alles willen wij niet bezuinigen.

Sport en bewegen

Created with Sketch.

 Sport en bewegen is belangrijker dan ooit. In de gemeente Rheden zijn veel mooie en sterke sportverenigingen die het sport aanbieden aan heel veel kinderen, volwassenen en GPR Burgerbelangen 14 Verkiezingsprogramma 2022-2026 ouderen. Daarnaast zijn er commerciële sportaanbieders die ook een belangrijke rol in het beweegaanbod spelen.

Het gemeentebestuur moet samen met de verenigingen aan de slag om het beweeg- en sportaanbod nog sterker te maken. Sportbedrijf Rheden speelt hier een belangrijke initierende en verbindende rol in. Goede sportaccommodaties zijn en blijven noodzakelijk en we werken samen aan stevig en voldoende kader.

Naast sporten bij een vereniging wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de openbare ruimte om te sporten en te bewegen. Onze buitenruimte is misschien wel de mooiste sportvoorziening van Nederland. De gemeente gaat aan de slag om de buitenruimte nog beweegvriendelijk te maken. 

Coalitievorming

Created with Sketch.

 Geen enkele politieke partij haalt bij verkiezingen de absolute meerderheid. Om de gemeente te kunnen besturen, zal een aantal partijen een coalitie moeten vormen om samen te kunnen ‘regeren’.

Door te kiezen voor een raadsakkoord zetten wij geen enkele partij en dus geen enkele kiezer buitenspel. Wij vinden dat democratischer dan een coalitieakkoord dat vaak grotendeels is ‘dichtgetimmerd’. Wij hebben daarom een voorkeur voor een raadsakkoord dat tot stand komt op basis van inbreng van alle partijen die gekozen zijn in de gemeenteraad. Daarin staan de belangrijkste doelen voor de aankomende vier jaar. Een raadsakkoord is bedoeld als leidraad, waardoor zowel het college als de raad ruimte hebben om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die op het moment van afsluiting van het raadsakkoord niet of onvoldoende bekend zijn. De fractie is ten alle tijden vrij om een eigen standpunt in te nemen.