Berichten van de Partij

Steen in de vijver 

Donderdag 24-03-22 

 „Gezondheid staat doorgaan helaas niet toe”

Magda Rook, nummer 3 op de kieslijst van GPR Burgerbelangen, stopt als raadslid. In de periode tussen de kandidaatstelling en de verkiezingen is bij haar longcovid vastgesteld. Daardoor is zij voor langere tijd fysiek niet in staat het raadswerk voor de volle honderd procent uit te voeren. „Dat kan ik tegenover mezelf niet verantwoorden, maar ook niet tegenover de gemeenteraad, de inwoners en onze partij.” aldus Magda. Zij zal dinsdag 29 maart 2022 aanwezig zijn bij de vergade-ring waarin de huidige raad afzwaait. Die avond zal voor haar de laatste vergadering als raadslid zijn. Frans Kooistra, nummer 5 op de lijst, zal haar zetel innemen.

Magda Rook is sinds 2010 raadslid voor de Groep Pieper Rook/Burgerbelangen (GPRB), de partij die zij met Wim Pieper destijds heeft opgericht. Tot juli 2021 was zij tevens fractievoorzitter van GPRB. Bij de verkiezingen van maart 2022 haalde ze nog ruim 350 voorkeursstemmen, voldoende voor een eigen zetel. Haar gezondheid staat echter niet toe dat ze die ook daadwerkelijk gaat innemen.

Magda was als raadslid bevlogen, en zeer begaan met de inwoners. Ze heeft zich in de gemeenteraad vol toegelegd op het Sociaal Domein. Ze wilde zich sterk maken voor de kwetsbaren in de samenle-ving. „Als gemeente hebben wij de plicht ons te ontfermen over mensen die minder geluk hebben gehad in het leven. Of ze nu in de schuldhulpverlening of de bijstand zitten, iedereen verdient een tweede kans én een rechtvaardige behandeling van de gemeente.” was haar visie.

Ook buiten het Sociaal Domein heeft Magda zich ontfermd over groepen die minder gehoord wor-den. Zo maakte zij zich rond het Posbankdebat sterk voor de ouderen en mindervaliden. „We hebben als gemeente onze mond vol over inclusiviteit,” aldus Magda, „dan moet je dat óók doortrekken naar andere groepen in de samenleving.”

GPRB moet nu verder zonder haar oprichter. Thomas Eskes, lijsttrekker en fractievoorzitter, heeft al-leen maar lovende woorden over zijn voorgangster: „Wij hadden hier niet gezeten zonder de tome-loze inzet van Magda. Ze heeft de partij opgericht met Wim en die praktisch in haar eentje draaiende gehouden toen Wim ziek werd. Dat wij nu met vier zetels wederom gegroeid zijn, is haar verdienste. Het is ontzettend jammer dat ze juist nu moet stoppen, maar ze mag met trots terugkijken op wat ze neergezet heeft. Wij dragen als partij haar naam met ere!”

Het slotwoord is aan Magda zelf: „Ik wil al die inwoners die op onze partij gestemd hebben hartelijk bedanken. Het werk was juist door hen zo ontzettend leuk. Ik heb zoveel mooie mensen mogen ont-moeten. Dat nemen ze me niet meer af!” 

 

Gezondheid

Donderdag 24-03-22 

 „Gezondheid staat doorgaan helaas niet toe”

Magda Rook, nummer 3 op de kieslijst van GPR Burgerbelangen, stopt als raadslid. In de periode tussen de kandidaatstelling en de verkiezingen is bij haar longcovid vastgesteld. Daardoor is zij voor langere tijd fysiek niet in staat het raadswerk voor de volle honderd procent uit te voeren. „Dat kan ik tegenover mezelf niet verantwoorden, maar ook niet tegenover de gemeenteraad, de inwoners en onze partij.” aldus Magda. Zij zal dinsdag 29 maart 2022 aanwezig zijn bij de vergade-ring waarin de huidige raad afzwaait. Die avond zal voor haar de laatste vergadering als raadslid zijn. Frans Kooistra, nummer 5 op de lijst, zal haar zetel innemen.

Magda Rook is sinds 2010 raadslid voor de Groep Pieper Rook/Burgerbelangen (GPRB), de partij die zij met Wim Pieper destijds heeft opgericht. Tot juli 2021 was zij tevens fractievoorzitter van GPRB. Bij de verkiezingen van maart 2022 haalde ze nog ruim 350 voorkeursstemmen, voldoende voor een eigen zetel. Haar gezondheid staat echter niet toe dat ze die ook daadwerkelijk gaat innemen.

Magda was als raadslid bevlogen, en zeer begaan met de inwoners. Ze heeft zich in de gemeenteraad vol toegelegd op het Sociaal Domein. Ze wilde zich sterk maken voor de kwetsbaren in de samenle-ving. „Als gemeente hebben wij de plicht ons te ontfermen over mensen die minder geluk hebben gehad in het leven. Of ze nu in de schuldhulpverlening of de bijstand zitten, iedereen verdient een tweede kans én een rechtvaardige behandeling van de gemeente.” was haar visie.

Ook buiten het Sociaal Domein heeft Magda zich ontfermd over groepen die minder gehoord wor-den. Zo maakte zij zich rond het Posbankdebat sterk voor de ouderen en mindervaliden. „We hebben als gemeente onze mond vol over inclusiviteit,” aldus Magda, „dan moet je dat óók doortrekken naar andere groepen in de samenleving.”

GPRB moet nu verder zonder haar oprichter. Thomas Eskes, lijsttrekker en fractievoorzitter, heeft al-leen maar lovende woorden over zijn voorgangster: „Wij hadden hier niet gezeten zonder de tome-loze inzet van Magda. Ze heeft de partij opgericht met Wim en die praktisch in haar eentje draaiende gehouden toen Wim ziek werd. Dat wij nu met vier zetels wederom gegroeid zijn, is haar verdienste. Het is ontzettend jammer dat ze juist nu moet stoppen, maar ze mag met trots terugkijken op wat ze neergezet heeft. Wij dragen als partij haar naam met ere!”

Het slotwoord is aan Magda zelf: „Ik wil al die inwoners die op onze partij gestemd hebben hartelijk bedanken. Het werk was juist door hen zo ontzettend leuk. Ik heb zoveel mooie mensen mogen ont-moeten. Dat nemen ze me niet meer af!” 

 

 Steen in de vijver 

Vrijdag 27-11-20 

U heeft het vast al meegekregen dat onze fractie na het voorlezen van een verklaring is opgestapt bij de Begrotingsraad van 10 november. Wij kregen, uiteraard per abuis, de avond te voren een mail van de fractievoorzitter van de VVD die was verzonden aan de fractievoorzitters van de coalitie. Uiteraard was het niet de bedoeling dat wij die mail kregen. Dom ja, maar nog dommer is het om al voordat oppositiepartijen de kans hebben om in een debat voorstellen uit te leggen en hun standpunten te verdedigen te schrijven dat alle voorstellen van de oppositie worden verworpen.

In de mail staat dat een voorstel dat GPRB tijdens de vergadering zou indienen over Schulddienstverlening, dat hadden wij gestuurd naar alle partijen, zonder enige vorm van overleg een tegenvoorstel kreeg vanuit de coalitiepartijen. Het moest op dat moment alleen nog even worden geschreven. Dat viel ons rauw op het dak van partijen die altijd zeggen dat ze willen overleggen en samenwerken. Wij vinden dit arrogant en bovendien heel slecht voor de beeldvorming over de politiek en gemeenteraad. De oppositie krijgt al jaren alleen af en toe als zoethoudertje een krentje toegeworpen. Wij kregen er nooit de vinger achter hoe en wat er van te voren in achterkamertjes was beslist. Nu dus wel! Bovenstaande was voor ons de reden om niet deel te nemen aan het debat. Wij zijn niet gekozen om aan een toneelstuk in 6 bedrijven mee te doen met een slecht script. Onze leden en kiezers verwachten ook niet dat de fractie met zich laat sollen. Bovendien laten wij niet een derde van de kiezers, want zoveel hebben er gestemd op de oppositiepartijen, geluidloos aan de kant schuiven. Dat is slecht voor het imago van de gemeenteraad, slecht voor de democratie waar iedere stem hoort te tellen. Dit is niet waar de kiezers op zitten te wachten. Dit is geen goed voorbeeld voor de gemeentepolitiek. Dit soort achterkamertjespolitiek maakt dat steeds minder mensen gaan stemmen. Wij vinden dat dat niet kan, dat mogen we niet accepteren. We verzetten ons als partij daartegen. Daarom de steen in de vijver.

Bij aanvang van de raadsvergadering heb ik een verklaring voorgelezen. Terugkijken kan op de raadspagina Rheden bij vergadering gemist!

Magda Rook

Raadsvergaderingen via achterkamertjes

Dinsdag 13-11-20 
Bij GPRB zijn vermoedens waarheid geworden. De vergaderingen zijn door de coactie partijen al vooraf besproken en vastgelegd.

Agendabesluitvorming

"Voorzitter dank voor het woord.

Ik heb een korte verklaring namens de fractie van GPR Burgerbelangen.

De reden van deze verklaring is dat we gisteren per abuis een mail hebben ontvangen over de afspraken zoals ze door de coalitiepartijen zijn gemaakt voor vandaag. Ik heb mevrouw Hopmans al hartelijk bedankt voor de transparantie want dit maakt voor ons een aantal dingen duidelijk.

De eind conclusie is, alles is reeds afgesproken, alle voorstellen van de oppositie worden zonder discussie of toelichting op voorhand afgewezen.

Alle voorstellen van de coalitie worden door de hele coalitie gesteund. Debat overbodig. want een meerderheid van de partijen heeft zijn besluit al genomen.

O ja, er staat ook een wethouder op de maillijst, hoe was het ook weer met het dualisme, die kan dus gerust zijn. Eind goed al goed.

Overleg snappen wij maar dat er al bij voorbaat zonder discussie en zonder toelichting van de oppositie alle voorstellen van tafel verdwijnen vinden wij niet uit te leggen aan onze kiezers. Wij zijn niet gekozen om leuk mee te doen aan een toneelstuk voor 8 partijen met een slecht script.

Het debat heeft immers geen zin als een meerderheid van de partijen de vergadering van tevoren in achterkamertjes afhamert en wij hier zitten om de schijn van een normaal debat op te houden.

Onze kiezers verwachten ook niet dat we met ons laten sollen. En dat zijn wij dus ook niet van plan. Wij zullen daarom niet meedoen met het debat over de begroting. Wij loggen in als de besluiten worden genomen. Wij wensen iedereen veel plezier tijdens het toneelstuk."

Gemeente Logo

Heeft u iets waarvan u vindt dat wij dit moeten weten

U bent van harte welkom om uw onderwerp onder de aandacht te brengen bij ons. stuur een mailtje naar 1 van onze fractieleden

Samen werken