Onze standpunten

 • Lokale problemen vragen krachtige lokale oplossingen 

 • Energie opwekken zonder overlast voor de inwoners 

 • Windmolens leveren niet genoeg op in het Rhedens landschap en komen er dus niet

 • Waterkracht uit de IJssel en zonnepanelen op de daken 

 • De Posbank blijft ook toegankelijk voor senioren en mindervaliden

 • Voorrang aan de realisatie van betaalbare huisvesting

 • Eigen inwoners krijgen voorrang bij huur- en koopwoningen

 • Woonplicht voor kopers in de lage en middenklasse 

 • Actieve ondersteuning van de gemeente voor de inwoners om hun weg te vinden in het doolhof van regels en voorzieningen 

 • Kinderen hebben recht op  verzorgde en nette speelplekken in hun directe omgeving

 • Zo snel mogelijk investeren in onderhoud van onze openbare ruimte

 • Meer aandacht voor fietsveiligheid in de gemeente.